Wie op jonge leeftijd begint met bewegen en veel verschillende soorten sporten en beweegactiviteiten uitprobeert, heeft daar zijn hele leven profijt van. Je hebt ook op latere leeftijd plezier in bewegen, bent fitter, gezonder en loopt minder kans op overgewicht.

Goede motoriek is belangrijk voor een leven lang bewegen. Daarom is de rol van de ontwikkeling van motoriek in relatie tot een actieve leefstijl de afgelopen jaren vaak onderzocht. Toch wordt in de praktijk nog weinig aandacht besteed aan de manier waarop kinderen leren bewegen en aan de bijdrage van ‘motoriek’ aan lichamelijke activiteit als ze ouder worden.

Daar willen wij verandering in brengen. Wij zijn Geert Savelsbergh, hoogleraar sport en jeugd van de Vrije Universiteit Amsterdam en Joris Hoeboer, hoofddocent en onderzoeker van de Haagse Hogeschool.

In dit boek wordt met hulp van talloze praktische voorbeelden uitgelegd wat jij kunt doen als beweegprofessional om het motorische ontwikkelproces van kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Hiervoor heb je kennis over motorisch leren nodig. Kortom: hoe leren bewegers motorische vaardigheden? Ook die inzichten krijg je door het lezen van dit boek.

Deze inzichten kunnen belangrijk zijn wanneer je het leerproces van een beweger wil beïnvloeden. Want wil je een beweger precies vertellen hoe hij een motorische vaardigheid moet uitvoeren? Of stuur je meer op het uiteindelijke einddoel van de beweging?

Gelukkig zijn vanuit het onderzoeksgebied rondom motorisch leren best veel handvatten te geven voor de (toekomstige) beweegprofessional. Deze handvatten geven je een denkkader waarbinnen je rekening kunt houden met de individuele verschillen tussen kinderen en het motorisch leerproces als geheel.

Prijs: € 39,95

De bestelling loopt via:

Hassink B.V.
Handelsstraat 1
Postbus 177
7480 AD  Haaksbergen

www.hassink.nl
info@hassink.nl
053-5721777