Prof. Dr. Geert J.P. Savelsbergh

...houdt de Desmond Tutu leerstoel Sport en Jeugd, en is hoofd van de Motor Learning & Performance sectie en medeprogrammaleider van ‘Elite performance’  van het onderzoeksinstituut ‘Amsterdam Movement Sciences’ aan de Vrije Universiteit. Na het behalen van zijn doctorandus-examen aan Interfaculteit Lichamelijk Opvoeding in 1986, promoveerde hij in 1990 in de Bewegingswetenschappen. In de periode 1991-1996, was Geert een research fellow van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, en in 2008 ontving hij een eredoctoraat van de Medische Faculteit van de Universiteit van Gent, België. Geert doet fundamenteel en toegepast onderzoek naar perceptuele en motorische ontwikkeling en leren. De rol van visuele informatie in de regulatie van het menselijk bewegingen staat daarbij centraal. Vanuit dit perceptie-actie paradigma worden fundamentele concepten zoals anticipatievermogen en patroonherkenning toegepast in de sportcontext om zo bij te dragen aan talentherkenning en -ontwikkeling (m.n. in cricket, golf, hockey, tennis, rugby, voetbal en zeilen). Geert is met René Wormhoudt grondlegger van het ‘Athletic Skills Model voor een optimale talentontwikkeling’ (ASM). Hij publiceerde meer dan 220 peer gerefereerde wetenschappelijke artikelen, 15 boeken en 74 boekhoofdstukken en was (co)-supervisor van 33 promotieprojecten (waaronder in Australië, België, Brazilië, Frankrijk, Spanje en de UK), en momenteel begeleidt hij 19 PhD-projecten. Sinds 2014 is hij wetenschappelijk directeur ‘performance’ van het ‘Amsterdam Institute for Sport Science (AISS)’ en deeltijd gedetacheerd als lector “Talentontwikkeling in sport en bewegen’ aan de Hogeschool van Amsterdam.

Dr. Joris Hoeboer

 ...werd geboren op 19 juni 1977 in Rozenburg, Nederland. In 1999 studeerde hij af aan de Bachelor in de Lichamelijke Opvoeding aan De Haagse Hogeschool. Na een periode als gymleraar op een middelbare school te hebben gewerkt in combinatie met coaching in dames turnen is hij in 2004 begonnen als docent turnen en motorisch leren aan de Haagse Hogeschool. In deze periode schreef hij een boek over turnen samen met Michel Bosman. In 2012 rondde hij deze professionele master Innovatiemanagement af bij Pro Education in Amsterdam. In 2014 begon Joris als onderzoeker in de onderzoeksgroep: Gezonde Levensstijl in een Stimulerende Omgeving aan de Haagse Hogeschool. In deze onderzoeksgroep is Joris een van de onderzoekers in het onderzoeksprogramma Gymzaal van de Toekomst, waar hij verantwoordelijk is voor toegepast onderzoek op het gebied van Motorisch Leren. Na het succesvol indienen van een subsidieaanvraag, die in 2015 werd goedgekeurd door de Nationale Wetenschapsorganisatie (NWO) (9023.006.005), is hij in 2016 begonnen met het promotieonderzoek: “The development of the Athletic Skills Track, a new motor competence assessement”. Dit proefschrift rondde hij in 2019 af aan de Vrije Universiteit onder begeleiding van promotor Geert Savelsbergh en co-promotor Sanne de Vries. Het proefschrift heeft mede geleid tot de MQ Scan waar mij jaarlijks meer dan 100.000 kinderen gemeten worden door heel Nederland. Daarnaast heeft het proefschrift aan de basis gestaan Joris zijn bijdrage aan dit boek.

 
 
 
 

Prijs: € 39,95

De bestelling loopt via:

Hassink B.V.
Handelsstraat 1
Postbus 177
7480 AD  Haaksbergen

www.hassink.nl
info@hassink.nl
053-5721777